ข่าวประชาสัมพันธ์

06/08 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือเรียน 1/2559
 
 
01/05 ผลการพิจารณาราคากลางและกำหนดคุณลักษณะงานจ้างพิมพ์
 
 
12/22 การเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ของ กศน.เขตประเวศ ตา
 

ดาวน์โหลดได้ที่ เอกสารเผยแพร่
 
 
09/30 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปี 2558
 
 
05/27 ประกาศสอบราคาหนังสือแบบเรียน
 
 
05/19 ประกาศสอบราคาหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 
 
04/24 สื่อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ม.ปลาย
 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด
หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ที่
เอกสารเผยแพร่
 
03/18 ประกาศผลสอบการคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน
 
03/13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครู ศรช.

  
03/02 ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
 

Basic Knowledge